Die Verwendung von Kunststoff Taschen und Tüten wird auch bei uns eingeschränkt!

Es sieht so aus, dass Ungarn bald zu den Staaten gehört, welche im Handel die Verwendung von Kunststoff Taschen, Tüten und Tragebeutel stark beschränken.

 

Műanyag táskák korlátozása törvényA korlátozás elvileg hamarosan napvilágot fog látni, hiszen a kormány 2016 második félévi jogalkotási programja tartlmazza a "a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet" módosításának szándékát és a közzététel idejét 2016. augusztusra prognosztizálja.

Die Einschränkung wird bald in Kraft treten, da das Gesetzgebungsprogram der Regierung für die zweite Hälfte von 2016
die Absicht der Änderung der "Regierungsverordnung 442/2012. (XII.29.) über die Tätigkeiten der Abfallwirtschaft im Zusammenhang mit Verpackung
und Verpackungsabfall" hat und die Veröffentlichung für August 2016 vorsieht.

Mint ugyanott írják a "A kormányrendelet módosítása jogharmonizációs kötelezettség teljesítése érdekében, a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló 2015. április 29-i 2015/720/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése miatt szükséges". Magyarul egy Európai Uniós kötelezettségről van szó, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/720 Irányelvét kell a kormánynak egy kormány rendeletbe átültetnie.

Wie dort geschrieben wird, "die Änderung der Regierungsverordnung ist erforderlich im Interesse der Erfüllung der Pflicht der Harmonisierung des Rechts, wegen der Umsetzung der Richtlinie 2015/720/EU des Europäischen Parlaments und Rates vom 29. April 2015 über die Änderung der Richtlinien 94/62/EK über das Reduzieren der Verwendung von leichten Kunststoff-Tragetaschen." Kurz und gut, es geht hier um eine Pflicht der Europäischen Union, die Regierung muss die Richtlinie 2015/720 des Europäischen Parlaments und Rates (EU) in eine Regierungsverordnung umsetzen.

Az irányelv a könnyű műanyag hordtasakok, zacskók felhasználásának csökkentésére koncentrál, kimondja hogy az 50 mikronnál vékonyabb falú műanyag hordtasakokat (a továbbiakban: könnyű műanyag hordtasakok) – amelyek az Unióban felhasznált összes műanyag hordtasak túlnyomó többségét teszik ki – ritkábban használják újra, mint a vastagabb műanyag hordtasakokat. Következésképpen a könnyű műanyag hordtasakok gyorsabban válnak hulladékká, és könnyű súlyuk miatt nagyobb mértékben hozzájárulnak a szemeteléshez.

Az irányelveben találunk fogódzkodót a műanyag hordtasakra és a könnyű műanyag hordtasakra az alábbi képpen:

műanyag hordtasak: olyan, műanyagból készült, fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli hordtasak, amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére;
könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 50 mikronnál kevesebb;
nagyon könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 15 mikronnál kevesebb, és amelynek felhasználása higiéniai célokat szolgál, vagy amelyet ömlesztett élelmiszerek elsődleges csomagolására használnak azokban az esetekben, amikor az segít megelőzni az élelmiszerpazarlást

Az Európai Uniós elvárás szerint a tagállamoknak, Magyarországnak is olyan intézkedéseket kell hozniuk, amelyek a könnyű műanyag hordtasakok, zacskók felhasználásának tartós csökkenéséhez kell vezetniük, és nem eredményezhetik a csomagolóanyag-keletkezés általános növekedését. 
A tagállamok két konkrét lehetőség közül választhatnak:

a könnyű műanyag zacskók éves felhasználását 2019 végéig fejenként maximum 90 darabra, 2025 végéig pedig fejenként legfeljebb 40 darabra kell csökkkenti

vagy pedig

a tagállam garantálják, hogy 2018-at követően a vásárlók nem kaphatnak ingyen ilyen nejlonzacskót.

Azon országokban, ahol hasonló szabály már bevezetésre került ott drasztikusan csökkent a nejlonzacskók, nejlonszatyrok forgalma. Angliában például 85 százalékkal kevesebb zacskó fogy, mióta fizetni kell érte. A 2015 év végi 5 penny-s(cirka 18 Forint) műanyag zacskó díj bevezetése óta a vásárlók kevesebb mint egy ötöde ragaszkodott a nejlontáskákhoz az angliai kereskdelemi egységekben, ami nagyon nagy eredmény a környezetvédelem szempontjából. Wales-ben, Észak-Írországban és Skóciában, ahol már pár évvel korábban bevezettek hasonló szabályt a kereskedelemben, 76, 71, illetve 80 százalékos csökkenést értek el a műanyag hordtasakok tekintetében. 

Értelemszerűen az uniós szabályozás a csomagolást a környezetbarát, újrahasznosítható és biológiailag könnyen lebomló irányba tereli és hosszútávon megpróbálja elérni, hogy a kereskedelem is csak ilyen termékeket - mint például a papírtáskák - biztosítson a vásárlói számára.


Die Richtlinie konzentriert sich auf das Reduzieren der Verwendung von Kunststoff Tragetaschen, Tüten, sie sagt aus, dass die Kunststoff Tragetaschen mit einer Wandstärke von weniger als 50 Micron (im weiteren leichte Kunststoff-Tragetaschen) - welche den überwiegenden Teil der in der Union verwendeten Kunststoff Tragetaschen ausmachen - viel seltener wiederverwendet werden, als die dickeren Kunststoff-Tragetaschen.
Bezüglich Kunststoff Tragetasche und leichter Kunststoff Tragetasche befinden sich Ansatzpunkte in der Richtlinie, wie folgt: Kunststoff Tragetasche: solche aus Kunststoff angefertigte Tragetasche mit oder ohne Griff, welche im Verkaufspunkt der Ware oder des Produkts dem Kunden
zur Verfügung gestellt wird.
Leichte Kunststoff Tragetasche: solche Kunststoff Tragetasche, deren Wandstärke weniger als 50 Micron ist.
Sehr leichte Kunststoff Tragetasche: solche Kunststoff Tragetasche, deren Wandstärke weniger als 15 Micron is und deren Verwendung hygienischen Zwecken dient, oder deren Verwendung für die primäre Verpackung von Schüttgütern, wenn es die Verschwendung von Lebensmittel vorbeugt.
Laut Erwartung der Europäischen Union müssen die Mitgliedstaaten, auch Ungarn solche Verordnungen herausbringen, welche zum langfristigen Reduzieren der Verwendung von Kunststoff Tragetaschen, Tüten führen und sie dürfen nicht das allgemeine Wachstum des Entstehens vom Verpackungsmaterial verursachen.
Die Mitglieder können von zwei konkreten Optionen wählen:
die Jahresverwendung der leichten Kunststoff Tragetaschen wird bis Ende 2019 auf maximal 90 Stück pro Person, bis Ende 2025 auf maximal 40 Stück pro Person reduziert,
oder
das Mitgliedstaat garantiert, dass die Kunden solche Kunststoff-Tüten nach 2018 kostenlos nicht erhalten können.
In den Ländern, wo ähnliche Regeln eigeführt worden sind, ist der Umsatz von Kunststoff Taschen und Tüten drastisch gesunken. In England werden zum Beispiel 85%weniger Tüten verbraucht, seitdem sie kostenpflichtig sind. Seit der Einführung des Preises von 5 Penny (ca. 18 Forint) für die Plastiktüten Ende 2015 fordern weniger als ein 1/5 der Kunden Plastiktüten in den englischen Geschäften an, was ein sehr großes Ergebnis für den Umweltschutz ist. In Wales, Nord-Irland uns Schottland, wo ähnliche Regeln schon früher eingeführt worden sind, hat man bezüglich Kunststoff Tragetaschen eine Reduktion von 76, 71 bzw. 80% erreicht.
Sinngemäß treibt die Regelung der EU die Verpackung in eine umweltfreundliche, biologisch leicht abbaubare Richtung und versucht langfristig zu erreichen, dass der Handel nur solche Produkte - wie zu Beispiel Papiertaschen - seinen Kunden sichert.

műanyag táska

hulladék

környezetbarát táskák

Gängigste Papiertasche-Typen

Flachgriff-Tasche

Die Flachgriff-Tasche ist eine günstige, leicht bedruckbare, beliebte Papiertaschenlösung im Bereich des Handels, der Dienstleistung

Gedrehte Papiergriff-Tasche

Eine solide Lösung mit großer Tragkraft ist die gedrehte Papiergriff-Tasche. Typisch ist der sehr starke Taschengriff und die weite Größenpalette.

Baumwollkordel-Papiertasche

Die Baumwollkordel-Taschen sind in der Auswahl der Taschen die exklusivsten, hohe Qualität, Tragkraft und elegante Erscheinung.

© 2015. Papiertasche Online · Fertigung von Papiertaschen – Alle Rechte vorbehalten!